Evropská unie RoHS Cert

stručný úvod

RoHS je povinná norma stanovená legislativou Evropské unie a její úplný název je směrnice o nebezpečných látkách omezující používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Norma je formálně zavedena od 1. července 2006. Používá se především regulují materiálové a procesní standardy elektrických a elektronických produktů, aby byly příznivější pro lidské zdraví a ochranu životního prostředí. Cílem normy je eliminovat olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery z elektrických a elektronických produktů.

core_icons8