Certifikace RoHS Evropské unie

stručný úvod

RoHS je povinná norma stanovená právními předpisy Evropské unie a jejím úplným názvem je směrnice o nebezpečných látkách omezující použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Norma byla formálně zavedena od 1. července 2006. Používá se hlavně k regulují materiálové a procesní normy elektrických a elektronických výrobků, aby byly příznivější pro lidské zdraví a ochranu životního prostředí. Cílem této normy je vyloučit z elektrických a elektronických výrobků olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery.

core_icons8

<a href = ''>> a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> živý chat a>